Hva skjer når snøen faller..

Det er vaktene våre som kaller ut brøytemannskapene - og det skjer oftest fordi det skal brøytes, men det kan også være at det kun skal saltes eller strøes.

På enkelte plasser er det mer vind og føyke slik at deler av veibanen tetter seg og da rykker vi ut for å rydde/gjenåpne veien.

Fylkesveikart - Vestfold og Telemark

Brøytemannskapene har i hovedsak ansvar for egne ‘roder’ - en rode er en betegnelse på et område/vei.

Rodene er forskjellige – både når det gjelder lengde i km og høydemeter.

Dvs at det er ikke sikkert at det kommer lik mengde snø over hele roden og man kan heller ikke få vært alle steder samtidig ;-)

Brøyteredskapen kan ha påmontert saltapparater - saltapparatene blir kalibrert månedlig - og det gjør at saltet som brukes, kommer ut med riktig mengde.

Det samme gjelder for sandstrøapparatene.


Hvordan blir været?