Erfaren vinterdrift

Norvei AS ble etablert i 2006 og virksomheten er lokalisert i Holmestrand kommune.


Vi leverer tjenester innen vintervedlikehold på vei til

stor-kunder i Vestfold og Telemark fylke.

Vintervedlikeholdet utføres av egne og innleide samarbeidspartnere hvor vi er ansvarlige for arbeidet. 

Vi setter høye krav til mannskap, maskinpark og utstyr – som igjen skal være riktig tilpasset for å holde åpne og trygge vinterveier.

Miljøpolicy


Norvei AS skal kontinuerlig vedlikeholde og forbedre sitt miljøarbeid.

Det skal skapes et trivelig og sikkert arbeidsmiljø for alle involverte i vår virksomhet.


Vi skal overholde myndighetskrav og egne krav som gjelder for vår virksomhet.  Vi skal også ta vare på bygninger og materiell som inngår i vår drift, vi skal ikke skade publikum og miljø, samt forhindre belastning på det ytre miljø.


Disse mål skal nås gjennom stadig forbedringer – og alle involverte i vår virksomhet skal delta aktivt i forbedringsarbeidet.


Norvei AS skal bidra til å påvirke alle kontrakts- og samarbeidspartnere til å ha fokus på en framtidsrettet miljøholdning.


Miljøfyrtårn


Norvei AS har nylig blitt Miljøfyrtårn-sertifisert – og har nå et synlig bevis på at vi tar ansvar og et konkret verktøy for å jobbe kontinuerlig med miljøforbedringer!


Vi har vært gjennom en fin og spennende, krevende og interessant og ikke minst lærerik periode – og vi oppfordrer alle bedrifter til å ta steget mot en bærekraftig framtid!

Samarbeidspartnere


  • H. Hannevold Transport AS
  • Hermansen Maskin AS
  • Rustad